นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ตรวจสอบบ้านดินสไลด์-ทำทางเดินชั่วคราว ฯลฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ตรวจสอบบ้านดินสไลด์-ทำทางเดินชั่วคราว ฯลฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ตรวจสอบบ้านดินสไลด์-ทำทางเดินชั่วคราว ฯลฯ

       วันที่ 8 สิงหาคม  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ตรวจสอบบ้านดินสไลด์ชุมชนสองแคว1

จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจต้นไม้บริเวณชุมชนร่วมแรง

และให้เจ้าหน้าที่ทำทางเดินชั่วคราวบ้านป้าแก้วชุมชนร่วมใจ เนื่องจากมีน้ำท่วมขังทำให้เดินเข้าออกลำบาก

     และให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ติดสัณญาณไฟเครื่องสูบน้ำถนนแม่สอดแม่ตาว และล็อกถังน้ำมันชุมชนตาลเดียว

🔥5