นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ออกช่วยเหลือประชาชน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ออกช่วยเหลือประชาชน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ออกช่วยเหลือประชาชน

     วันที่ 9 สิงหาคม 2562  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี นายสุเจตตนา  เพชรปราณี สมาชิกสภาเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยดินสไลด์บ้านพังชุมชนสองแคว 1 นางแสงดา  วงษ์ละ และบุตรชายโดยทำการย้ายไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราว ณ ที่ทำการตำรวจชุมชนสองแคว 2

จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ ได้ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำถนนแม่สอด แม่ตาว

      และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ไปประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

และตัดต้นไม้ล้มขวางถนนหลังบริษัทสยามนิสสัน(คูโบค้าแม่สอด)

     และสั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด รอบเช้า เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

ส่งน้ำให้บ้านยายที่ประสบภัยดินถล่ม

🔥8