นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สำรวจน้ำขัง-ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สำรวจน้ำขัง-ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สำรวจน้ำขัง-ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

    วันที่ 11 สิงหาคม  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ ปลัดเทศบาลนครแม่สอดสำรวจน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลและเยี่ยมผู้ประสบภัยดินสไลด์ ณ ป้อมตำรวจชุมชนสองแคว2

และสั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชุมชนตาลเดี่ยว

จากนั้นให้ เจ้าหน้าที่ล้างลานหน้าโอท็อป

และทำการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำถนนแม่สอด-แม่ตาว ซึ่งพบขยะอุดตันท่อ  จึงได้ดูดเอาขยะออก เดินเครื่องตามปกติ

ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำชุมชนตาลเดี่ยว  ซึ่งเครื่องยังคงทำงานปกติ

      จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ร่วมฝึกซ้อมแผนปราบจราจลกับ สภ.แม่สอด

🔥7