นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานปริมาณน้ำฝน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานปริมาณน้ำฝน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานปริมาณน้ำฝน

       วันที่ 13 สิงหาคม  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  13 สิงหาคม  2562 คือ 15 มม.

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่  13สิงหาคม  2562

      จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำลดลงจากวันก่อน 0.39 เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ  4,630,000 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84.18 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 1.74 เมตร หรือ 870,000 ลบ.ม.

🔥7