นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ส่งน้ำประปา-สูบน้ำท่วมขัง-ให้ จนท.อบรมฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ส่งน้ำประปา-สูบน้ำท่วมขัง-ให้ จนท.อบรมฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ส่งน้ำประปา-สูบน้ำท่วมขัง-ให้ จนท.อบรมฯ

       วันที่ 4 กันยายน  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด รอบเย็น เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

      จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ ได้ไปเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำชุมชนประชารักษ์ และทำการสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม

การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง จาก วปภ.พิษณุโลก เทศบาลนครแม่สอดส่งพนักงานดับเพลิงร่วมฝึกอบรมจำนวน 9 นาย

🔥18