นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำโรงเรียนและสนามกีฬานานาชาติ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำโรงเรียนและสนามกีฬานานาชาติ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำโรงเรียนและสนามกีฬานานาชาติ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำโรงเรียนและสนามกีฬานานาชาติ-ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย

       วันที่ 5 กันยายน  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  5 กันยายน  2562 คือ 30 มม.

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 5 กันยายน  2562

     จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.23 เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ  4,140,400 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75.27 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 2.62 เมตร หรือ 1,359,600 ลบ.ม.

       จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด รอบเช้า เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

       คลิปการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย จาก มหาดไทย by กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อความปลอดภัย ปภ. ขอแนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัยและดินถล่ม

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย

– ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นบนที่สูง
– อพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
– ตัดกระแสไฟฟ้าและห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น/อยู่บนที่ชื้นแฉะ
– ห้ามเข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
– ระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุมีคมที่อยู่ใต้น้ำ

อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมผ่าน Clip Video กันนะคะ

🔥8