นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ส่งน้ำโรงเรียนและสนามกีฬา-ตัดต้นไม้หัก-ต่อกริ่ง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ส่งน้ำโรงเรียนและสนามกีฬา-ตัดต้นไม้หัก-ต่อกริ่ง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ส่งน้ำโรงเรียนและสนามกีฬา-ตัดต้นไม้หัก-ต่อกริ่ง

       วันที่ 5 กันยายน  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด  เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ ตัดต้นไม้ที่หักใส่หลังคาที่ทำการชุมชนบ้านเหนือสามัคคีดับเพลิงร่วมงานไฟฟ้ากองช่าง นครแม่สอด

และเจ้าหน้าที่ฯ ได้ต่อกริ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารใหม่

🔥15