นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-สูบน้ำ-ตัดแต่งกิ่งไม้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-สูบน้ำ-ตัดแต่งกิ่งไม้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-สูบน้ำ-ตัดแต่งกิ่งไม้

      วันที่ 6 กันยายน  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  6 กันยายน  2562 คือ 12 มม.

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 6 กันยายน  2562

     จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.32 เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ  4,326,000 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78.65 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 2.30 เมตร หรือ 1,174,000 ลบ.ม.

       จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ ได้ไปเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำชุมชนประชารักษ์ และทำการสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม

      จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

      นายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีสั่งการให้พนักงานดับเพลิงร่วมงานไฟฟ้ากองช่าง รถหกล้อกองช่างสุขาภิบาลออกตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าใกล้ป้อมตำรวจวัดอรัญเขตถนนอินทรคีรีและที่บังโคมไฟตลาดไนท์บาร์ซ่า เจ้าหน้าที่จึงออกปฏิบัติหน้าที่  จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่มาช่วยกันทำงานจนแล้วเสร็จ

🔥9