นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-ล้างสุสาน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-ล้างสุสาน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-ล้างสุสาน

      วันที่ 8 กันยายน  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  8 กันยายน  2562 คือ 10 มม.

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 8 กันยายน  2562

     จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำเท่าเดิม ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ  4,395,600 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79.90 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 2.18 เมตร หรือ 1,104,400 ลบ.ม.

       จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

      ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ดับเพลิงนครแม่สอดออกฉีดล้างสุสานหลวงแม่สอด

🔥10