นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สูบน้ำท่วม-ส่งน้ำ-ช่วยเหลือประชาชน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สูบน้ำท่วม-ส่งน้ำ-ช่วยเหลือประชาชน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สูบน้ำท่วม-ส่งน้ำ-ช่วยเหลือประชาชน

        วันที่ 9 กันยายน  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด เติมน้ำมันเครื่องสูบชุมชนประชารักษ์และติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอย ส.สิริพัฒน์

จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ฯช่วยเหลือประชาชนเหตุรถไม่ติด

     ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ดับเพลิงนครแม่สอดออกตัดต้นไม้แห้งตายซอยดอนแก้วชุมชนอินทรคีรีเกรงว่าจะล้มทับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา

       จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

     เมื่อเวลา 20.10 น.ดับเพลิงนครแม่สอดออกเก็บรังต่อที่วัดอรัญเขตตามการแจ้งของนายเฉลิมเกียรติ  ปัญญาสว่าง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

🔥6