12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”
…………………………………………………………….
12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ
กองสวัสดิการสังคม  นครแม่สอด

🔥36