กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีกระทำความรุนแรงในครอบครัว

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีกระทำความรุนแรงในครอบครัว

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีกระทำความรุนแรงในครอบครัว

      งานสังคมสงเคราะห์ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีกระทำความรุนแรงในครอบครัว

🔥16