กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ร่วมกิจกรรม วันยุทธหัตถี

กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมกิจกรรม วันยุทธหัตถี หรือ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช'”

กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ร่วมกิจกรรม วันยุทธหัตถี

      กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมกิจกรรม วันยุทธหัตถี หรือ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” คือ วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135     ดังนั้นเหล่าข้าพระบาทและพระสกนิกรพึงตระหนัก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมั่นทำความดีและดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข และที่สำคัญที่สุดคือควรสามัคคี เพื่อที่เราจะได้อยู่กันอย่างสงบ และเพื่อตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยของเราให้ได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้

🔥6