นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ร่วมกิจกรรมจิตอาสา-ฝึกประจำสัปดาห์-พรมน้ำสนามฟุตบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  รดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จากนั้น เจ้าหน้าที่ฯ เข้าฝึกประจำสัปดาห์ทบทวนเรียนรู้พฤติกรรมของไฟ การดับเพลิงเบื้องต้น การใช้ถังดับเพลิงเคมีประเภทต่างๆ

และได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ พรมน้ำสนามฟุตบอล 7 คน

🔥5