นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.พรมน้ำ-รดน้ำ-ซ้อมแผน-ระงับเหตุเพลิงไหม้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.พรมน้ำ-รดน้ำ-ซ้อมแผน-ระงับเหตุเพลิงไหม้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.พรมน้ำ-รดน้ำ-ซ้อมแผน-ระงับเหตุเพลิงไหม้

      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด พรมน้ำรอบสนามหญ้าสถานีดับเพลิง

จากนั้นได้ให้ เจ้าหน้าที่ฯ ทำการรดน้ำสนามฟุตบอล 7 คน(ช่วงบ่าย)

และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ ดูสถานที่ซ้อมแผนฯ ณ โรบินสัน แม่สอด

จากนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง ชุนชุนประชารักษ์

🔥3