นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด-พรมน้ำ-ดันท่อระบายน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

      วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด รดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

จากนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ พรมน้ำสนามหญ้าหน้าศาลเจ้าจีนและสถานีตำรวจแม่สอด

และเข้าทำการพรมน้ำสนามฟุตบอล 7 คน ในช่วงบ่าย

      ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายสุเจตตนา  เพชรปราณี สมาชิกสภาเทศบาล ประสานให้ฝ่ายป้องกันฯร่วมกองช่างสุขาภิบาลออกดันท่อระบายน้ำตลาดโต้รุ่งแม่สอด

🔥5