นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้ง-พรมน้ำสนามฟุตบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้ง-พรมน้ำสนามฟุตบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้ง-พรมน้ำสนามฟุตบอล

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด รดน้ำต้นรวงผึ้งเขตเทศบาลนครแม่สอด

      จากนั้นได้ให้ เจ้าหน้าที่ฯ ทำการ รดน้ำต้นไม้รอบๆโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และทำการพรมน้ำสนามฟุตบอล 7 คน

🔥5