นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้ง-ส่งน้ำประปา-พรมน้ำสนามกีฬา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้ง-ส่งน้ำประปา-พรมน้ำสนามกีฬา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้ง-ส่งน้ำประปา-พรมน้ำสนามกีฬา

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  รดน้ำต้นรวงผึ้งถนนสายเอเซีย

จากนั้น เวลา 07:10 น ได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกบริการน้ำประปาที่ว่าการอำเภอแม่สอด

และให้เจ้าหน้าที่ฯ ทำการพรมน้ำสนามฟุตบอล 7 คน

🔥15