นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.พรมน้ำสนามฟุตบอล-จับงูเข้าบ้าน ปชช.

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.พรมน้ำสนามฟุตบอล-จับงูเข้าบ้าน ปชช.

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.พรมน้ำสนามฟุตบอล-จับงูเข้าบ้าน ปชช.

      วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด พรมน้ำสนามฟุตบอล 7 คน เช้า-บ่าย

     จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าช่วยเหลือประชาชน เหตุมีงูเข้าบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับงูเข้าบ้านแม่สอดวิลเลจ

🔥8