นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.พรมน้ำสนามบอล-รดน้ำ-ซ้อมแผนฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.พรมน้ำสนามบอล-รดน้ำ-ซ้อมแผนฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.พรมน้ำสนามบอล-รดน้ำ-ซ้อมแผนฯ

       วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  พรมน้ำสนามบอล 7 คน

จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ รดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

      และเข้าฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงประจำสัปดาห์ฝึกระเบียบแถวชิด เทคนิคการผจญเพลิงและการใช้หัวฉึดน้ำดับเพลิงร่วม ปภ.ตาก สาขาแม่สอด

จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ พรมน้ำสนามบอล 7 คน

🔥14