นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-ดับเพลิง-พรมน้ำสนามบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-ดับเพลิง-พรมน้ำสนามบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-ดับเพลิง-พรมน้ำสนามบอล

      วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด รดน้ำสนามบอล 7 คน

จากนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ รดน้ำ ต้นรวงผึ้งถนนสายเอเซีย

และให้เจ้าหน้าที่ฯ ให้บริการน้ำประปาที่ว่าการอำเภอแม่สอด

จากนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าระงับเหตุไฟไหม้หญ้าชุมชนสองแคว 2

และให้เจ้าหน้าที่ฯ พรมน้ำสนามบอล 7 คน

🔥6