นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ดับเพลิง-ส่งน้ำประปา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ดับเพลิง-ส่งน้ำประปา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ดับเพลิง-ส่งน้ำประปา

      วันที่ 8 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  รดน้ำสนามหญ้าศาลเก่าและสนามฟุตบอล 7 คน

         เมื่อเวลา 15.10 น.เวรวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้งบริเวณใกล้โรงฆ่าสัตว์นครแม่สอดถนนบัวคูณ-แม่ตาว รับแจ้งแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมนำรถยนต์บรรทุกน้ำ เบอร์6,9 ออก ว.4 พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ว.14 เวลา 15.38 น.

บริการน้ำวัดตรีรัตนาราม(บัวคูณ)งานปริวาสกรรม

🔥3