นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ฉีดล้าง-บริการส่งน้ำ-จับงู

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ฉีดล้าง-บริการส่งน้ำ-จับงู

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ฉีดล้าง-บริการส่งน้ำ-จับงู

      วันที่ 9 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ออกล้างน้ำมันหกบนถนนแยกตลาดพาเจริญ

ออกจับงูหลามคลีนิคหมอบิวใกล้สี่แยกเจ้าสัวถนนอินทรคีรี ชุมชนสันต้นปิน นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เวลา 09.00 น. บริการน้ำประปาวัดตรีรัตนาราม(วัดบัวคูณ)

     นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอดออกฉีดล้างอาคารเอนกประสงค์2 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รดน้ำต้นไม้ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอดออกฉีดล้างถนนและลานปูนในสวนสาธารณะเทศบาลนครแม่สอด(ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ส่งนํ้าวัดตรีรัตนาราม

🔥4