นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ร่วมกิจกรรมวันเด็ก-ระงับไฟไหม้-ส่งน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ร่วมกิจกรรมวันเด็ก-ระงับไฟไหม้-ส่งน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ร่วมกิจกรรมวันเด็ก-ระงับไฟไหม้-ส่งน้ำ

       วันที่ 11 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด นำรถดับเพลิงกู้ภัยกระเช้าบันไดสูง 32 เมตร ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครแม่สอด(ศาลสมเด็จพระรเรศวรมหาราช)

เวลา 13:00น. ได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกพ่นละอองน้ำลดหมอกควัน

ออกระงับเหตุไฟไหม้หญ้าชุมชนตาลเดียว(ไกล้อู่วิวัฒเชียงกง)

ออกบริการน้ำประปาวัดตรีรัตนาราม 2 เที่ยว

🔥2