นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำศาลจังหวัด-ต้นรวงผึ้ง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำศาลจังหวัด-ต้นรวงผึ้ง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำศาลจังหวัด-ต้นรวงผึ้ง

      วันที่ 12 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด รดน้ำศาลจังหวัดแม่สอด

เวลา 06.20 น. รถน้ำเบอร์9 พร้อม จนท. ออกบริการรดน้ำต้นรวงผึ้งในเขต เทศบาลนครแม่สอด

🔥3