นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-พ่นละอองน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-พ่นละอองน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-พ่นละอองน้ำ

       วันที่ 14 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  รดน้ำสนามบอล 7 คน

จากนั้นให้ จนท. พรมน้ำสนามหญ้าพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดแม่สอด

และออกบริการน้ำวัดสักทอง – ออกส่งน้ำประปาวัดตรีรัตนาราม 1 เที่ยว

ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอดร่วมงานกองช่างสุขาปล่อยน้ำดับกลิ่นถนนประสาทวิถี

          ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันคิพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอดนำรถยนต์บรรทุกน้ำร่วมพ่นละอองน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ   ( PM 10  PM 2.5) และคุณภาพ ( AQI) มีค่าสูงเกิดเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด   ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอ.แม่สอด วันที่ 14  มกราคม 2563   เวลา 09.30 น. เพื่อลดค่าฝุ่นละออง  และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์

🔥4