นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พ่นละอองน้ำ-ส่งน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พ่นละอองน้ำ-ส่งน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พ่นละอองน้ำ-ส่งน้ำ

     วันที่ 15 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  รดน้ำต้นไม้ในสถานีดับเพลิง

            ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันคิพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอดนำรถยนต์บรรทุกน้ำร่วมพ่นละอองน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ   ( PM 10  PM 2.5) และคุณภาพ ( AQI) มีค่าสูงเกิดเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด   ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอ.แม่สอด วันที่ 15  มกราคม 2563   เวลา 09.00 น. เพื่อลดค่าฝุ่นละออง  และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์

       เวลา 09.30น. รถ​น้ำ​เบอร์​8​ พร้อมชุด​เฉพาะกิจ​ ออก​บริการ​น้ำ​ประปา​ ณ วัดตรีรัตนาราม (บัวคูณ)​งานปริวาสกรรม (ภาคเช้า)​ จำนวน 1 เที่ยว

     นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอด นำรถบรรทุกน้ำเติมน้ำสระหน้า สภ.แม่สอด 2 เทึ่ยวรถ

โรงแรมเซนทารา แม่สอดฮิลส์ มาสวัสดีปีใหม่ ในนามทีมดับเพลิงนครแม่สอดรู้สึกขอบพระคุณมากครับผม…

🔥3