นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ออกรดต้นรวงผึ้งในเขต ทน.แม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ออกรดต้นรวงผึ้งในเขต  ทน.แม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ออกลดต้นรวงผึ้งในเขต ทน.แม่สอด

      วันที่ 16 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ออกรดต้นรวงผึ้งในเขต  ทน.แม่สอด

🔥7