นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-ระงับไฟไหม้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-ระงับไฟไหม้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-ระงับไฟไหม้

       วันที่ 18 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด นำรถบรรทุกน้ำออกรดน้ำต้นรวงผึ้งถนนสายเอเซียเขตเทศบาลนครแม่สอด

      วันที่ 18 มกราคม​ 2563 เวลา 09.30น. และ 13.00 น.รถ​น้ำ​เบอร์​8​ พร้อมชุด​เฉพาะกิจ​ ออก​บริการ​น้ำ​ประปา​ ณ วัดตรีรัตนาราม (บัวคูณ)​งานปริวาสกรรม (ภาคเช้า/บ่าย)​ จำนวน 2 เที่ยว

จากนั้นได้ให้ จนท.ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอด เก็บผ้า เก็บโต๊ะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอดออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้งข้างทางถนนสายเอเซีย ข้างร้านบอยแม่สอด

       นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอดร่วมจิตอาสาอนุสรณ์ผู้เสียสละ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด

      นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอดนำรถยนต์บรรทุกน้ำออกบริการน้ำประชาชนถนนศรีพานิชแยกตัดใหม่เนื่องจากท่อประปาแตก

ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอดออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้งถนนเลี่ยงเมืองใกล้หมู่บ้านมารวย ต.แม่ปะ อ.แม่สอด

ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอดนำรถบรรทุกนัำออกล้างลานถนน โรงเรียนสรรพวิทยาคม

🔥4