นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.จัดระเบียบจราจรงานประชุมคกก.การจัดสอบO-NET

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.จัดระเบียบจราจรงานประชุมคกก.การจัดสอบO-NET

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.จัดระเบียบจราจรงานประชุมคกก.การจัดสอบO-NET

       วันที่ 19 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่ ร่วมจัดระเบียบการจราจรงานประชุมคณะกรรมการ การจัดสอบ O-NET จังหวัดตากฝั่งตะวันตก ณ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

🔥8