นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-ล้างลาน-สำรวจท่อประปา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-ล้างลาน-สำรวจท่อประปา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำ-ล้างลาน-สำรวจท่อประปา

      วันที่ 20 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด นำรถบรรทุกน้ำออกรดน้ำสนามฟุตบอล 7 คน และสนามหญ้าศาลจังหวัดแม่สอดเก่า

จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งน้ำธรรมดา ณ วัดสักทอง จำนวน 1 เที่ยว

และให้เจ้าหน้าที่ทำการล้างลานที่ว่าการอำเภอแม่สอด

และออกสำรวจท่อประปาหัวแดงในเขตเทศบาลนครแม่สอด

🔥12