นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ฉีดล้าง-สำรวจท่อประปา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ฉีดล้าง-สำรวจท่อประปา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ฉีดล้าง-สำรวจท่อประปา

       วันที่ 21 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด นำรถบรรทุกนัำรดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

จากนั้นทำการรดน้ำตันไม้ในเขตร่วมกับงานสวน

ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอดนำรถบรรทุกนัำออกฉีดล้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอดออกสำรวจท่อประปาดับเพลิงในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอดนำรถบรรทุกน้ำออกล้างลานถนนและโรงครัว โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส

🔥5