นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-สำรวจท่อประปา-พ่นละอองน้ำลดฝุ่น

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-สำรวจท่อประปา-พ่นละอองน้ำลดฝุ่น

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-สำรวจท่อประปา-พ่นละอองน้ำลดฝุ่น

      วันที่ 22 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด นำรถบรรทุกน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาล

ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอดนำรถบรรทุกน้ำออกรดน้ำสนามบอล 7 คน – ศาลเก่าแม่สอด

ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอดออกสำรวจท่อประปาดับเพลิงในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอด ขนโต๊ะ แผงกั้น กรวยจราจรไปชุมชนสันต้นปิน

     22 มกราคม 2563 เวลา 14.00น. ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอด นำรถน้ำเบอร์7, 9 พร้อมชุด จนท. ร่วมงานศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อ.แม่สอด พ่นฝอยละอองน้ำลดค่าฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศ

🔥4