นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พรมน้ำ-สำรวจประปาดับเพลิง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พรมน้ำ-สำรวจประปาดับเพลิง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พรมน้ำ-สำรวจประปาดับเพลิง

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์   2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  พรมน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

 

ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอด ออกสำรวจประปาดับเพลิง

พรมน้ำสนามบอล 11 คน

🔥6