นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ร่วมจิตอาสาฯ-ล้างถนนโรงรับจำนำศาลเจ้า

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ร่วมจิตอาสาฯ-ล้างถนนโรงรับจำนำศาลเจ้า

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ร่วมจิตอาสาฯ-ล้างถนนโรงรับจำนำศาลเจ้า

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์   2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ร่วมงานจิติอาสาเทศบาลนครแม่สอด ณ สนามกีฬานานาชาติและ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ล้างถนนสะพานโรงรับจำนำ-ศาลเจ้า

🔥3