นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นไม้และต้นรวงผึ้ง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นไม้และต้นรวงผึ้ง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นไม้และต้นรวงผึ้ง

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์   2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด รถน้ำต้นไม้พิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดแม่สอด และรดน้ำต้นรวงผึ้ง

จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้ารดนํ้าต้นไม้ สนามกีฬานานาชาติ

และพรมน้ำสนามบอล 11 คน

จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ฯ ส่งน้ำ สภ.แม่สอด

🔥5