นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พรมน้ำสนามฟุตบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พรมน้ำสนามฟุตบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พรมน้ำสนามฟุตบอล

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์   2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด รถน้ำเบอร์ 6 พร้อมชุด​เฉพาะกิจ​ ออก​บริการ​รดน้ำต้นรวงผึ้ง บริเวณรอบสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน จำนวน  1  เที่ยว

เวลา 14.40น. ได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าพรมน้ำสนามบอล 11 คน

🔥3