นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้ง-สนามฟุตบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้ง-สนามฟุตบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำต้นรวงผึ้ง-สนามฟุตบอล

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์   2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด รถน้ำเบอร์ 6 พร้อมชุด​เฉพาะกิจ​ ออก​บริการ​รดน้ำต้นรวงผึ้ง บริเวณรอบสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน จำนวน 1 เที่ยว

และให้เจ้าหน้าที่ฯ รดน้ำสนามบอล 11 คน

🔥4