นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พรมน้ำ-ดับเพลิงไหม้ป่า

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พรมน้ำ-ดับเพลิงไหม้ป่า

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-พรมน้ำ-ดับเพลิงไหม้ป่า

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์   2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดรดน้ำต้นรวงผึ้งถนนสายเอเซียเขตเทศบาลนครแม่สอด

และรดน้ำต้นรวงผึ้งสนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน

จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ พรมน้ำสนามบอล 11 คน

      เวลา 15.00 น.รับแจ้งจาก อบต.แม่ปะ ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยดับเพลิงไหม้ป่าหลังวัดหนองบัวบูรพา ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก รับแจ้งแล้วรายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชาทราบ นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯ นำรถยนต์บรรทุกน้ำ เบอร์ 9 พร้อมพนักงานดับเพลิงออกร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับ อบต.แม่ปะและหน่วยดับไฟป่าแม่สอด

🔥5